Nytt utstyr krever penger

Å drive med kulturtilbud som for eksempel korpsmusikk er naturligvis ikke kostnadsfritt, og så ærlige må man få lov til å være. Instrumenter er veldig kostbart, uniformer koster mye penger og kanskje må man leie inn dirigent til å lede øvinger og forestillinger. Alt i alt kan dette føre til et stort behov for penger, og det er ikke bestandig slik at lotterier, donasjoner og tilskudd strekker til når utstyr må fornyes og skiftes ut.

I enkelte tilfeller kan det derfor være nødvendig å ta opp et lite lån for å komme i mål. Dette er på ingen måte noen gunstig situasjon men det er viktig at alt er på plass og i orden slik at interessen for korpset ikke kjølner. Men uansett: hvis det er et lån som er aktuelt må man sørge for at man får det billigst mulig, og det kan man gjøre på mange forskjellige måter – men du kan lese mer om det på den siden vi har linket til.

Det som er viktig hvis man skal ta opp et lån og bruke til dette formålet, er at det kreves en skikkelig gjennomgang av lagets økonomi. Her er det utrolig viktig at man ikke tar seg vann over hodet og setter korpsets økonomi på spill, for konsekvensene av dette kan bety at laget må legges ned og alt av bo må selges. Det skal i alle fall tenkes nøye gjennom før man går til et skritt som dette, og da skal økonomien være i god stand samt at man må ha sikre inntekter til laget.

For å sikre inntekter til et lag som dette er det viktig at man har god planlegging og et aktivitetsnivå som er fornuftig. For å få inn penger er det derfor viktig at man gjør det et korps skal gjøre: nemlig å holde forestillinger! Dette kan bety fine inntekter i en utsatt økonomi, men det krever også at man må ha noe å by på. Det igjen betyr at man må øve og klare å prestere på et slikt nivå at det er interessant for publikummere.