Korpsets fremtid

Hvis man skal være ærlig så har nok interessen for korpsmusikk vært dalende i Norge over en lengre periode, og det blir stadig lengre mellom hvert skolekorps her til lands.

Hvorfor utviklingen har blitt slik, vites ikke, men én ting er helt sikkert: det er trist at utviklingen har gått denne veien ettersom det å spille i korps er en flott opplevelse, både musikalsk og sosialt, og det å skape noe sammen og få et helhetlig produkt av det er en fantastisk opplevelse. Hva kan man gjøre for å snu utviklingen?

Utviklingen må snus

Hva kan man gjøre for å få opp interessen for korpsmusikk blant barn og unge? Jo, først og fremst må musikken inn i skolen på en helt annen måte enn i dag. Tidligere hadde man en mye mer praktisk tilnærming til undervisningen for det å utøve musikk på instrumenter faktisk var en del av opplegget. I dag har man langt mer teori hvor mye er går på historie etc. og dette er sannsynligvis med på å bryte ned interessen for musikk fremfor å øke den, noe som burde være det overordnete målet med undervisningen.

På skolen kan man heller undervise i noter slik at man sikrer seg en grunnleggende musikkforståelse og i praksis vise elevene hvordan man med enkle grep kan komponere noen strofer, og faktisk spille ut for dem det de har skapt. Dette kan være med på å bygge frem en skapertrang som igjen kan føre til økt interesse for faget.

Når det er sagt: dette vil kreve kompetente lærere som har kunnskap og interresse om faget, og som faktisk kan spille musikk på ett eller flere instrumenter. Har man lærere som ikke er spesielt interesserte i musikk vil undervisningen sannsynligvis bli deretter. Spesielt gjelder dette for små skoler hvor det ofte er slik at lærerne må dekke flere fag og hvor det i praksisk finnes få spesialiserte undervisere.

Konkurranser

I USA fokserer man mye på konkurranseaspektet og her møtes skolene for å måle ferdigheter. Det kåres vinnere og disse løftes frem, og det gjør at man får en ekstra dimensjon inn i det å spille musikk. Det er morsomt å konkurrere og for å kunne øve best mulig er det viktig at man har noe å strekke seg etter – noe annet enn den klassiske 17. maifeiringen.

Man må gjøre det morsomt, spennende og kult å spille i korps igjen! Man må velge den riktige musikken! Man må engasjere! Man må få inn konkurranser! Vi må gjøre noen grep før denne herlige musikkformen dør ut for godt.