Jobber for korpset!

Foreldrene til musikantene ved Volsdalen skolemusikkkorps har tatt affære for å berge musikkorpset, og har forfattet et ektefølt brev hvor de frir for å få flere musikanter og aktive foreldre.

Vi har tidligere her på nettsidene våre forsøkt å slå et slag for korpsene over det ganske land, og det er derfor veldig kjekt å se når det tas tak i dette rundt om i landet. I Volsdalen ved Ålesund har det altså blitt sendt ut et brev hvor de forklarer litt om hva korpset som en arena innebærer og at de har behov for enda mer støtte fra både barn og voksne.

Det står å lese at korpsmusikk er veldig kjekt og at det er en viktig del av ethvert lokalsamfunn, både som kulturbærer og at det er morsomt å spille på både 17. mai og andre arrangementer gjennom årene. Det er herlig arena for både unge og voksne, og i SMP.no foklarer Jacob Devold i foreldregruppa i Volsdalsmusikken at interessen går litt i bølgedaler.

Han forklarer at det er en mangel på foreldre som har erfaring med liknende arbeid og at det er nødvendig med engasjement hvis man ønsker å beholde dette tilbudet. Korpset opplever også tøff konkurranse med andre fritidstilbud og at dette kan være en av årsakene til at det er vanskelig å rekruttere nye folk.

I brevet kmmer det frem at det ville vært trist om korpsene skulle dø ut som en følge av laber interesse og at de mangler musikere fra neste sommer.

Devold understreker også at brevet ikke er ment å være sutring, men heller en klargjøring om hva korpset dreier seg om, og at de derfor klarer å rydde opp i misforståelser som går på at det er mye arbeid med det å være med i et korps. Han forklarer også at det både er penger, lokaler og instrumenter tilgjengelig og at alt ligger til rette for god og sosial aktivitet.

Under ser du brevet som nå sendes ut til foreldrene.

“Kjære korpsvenn, forelder, bidragsyter, bypatriot eller andre dette måtte angå.”

Volsdalsmusikken har vært en institusjon i byens kulturliv siden etableringen i 1960.
Korpset, som er et rent foreldredrevet korps, har i perioder, som andre korps, møtt utfordringer knyttet til rekrutteringen. Ikke først og fremst av barn, men av voksne som har vært villige til å ta ansvar for å føre denne tradisjonen videre.

Korps generelt har et dårlig rykte hva gjelder arbeidsmengde, men med god kostnadskontroll er behovet for innsats utover deltagelse ved egne barns opptredener meget begrenset.

Fra og med sommeren 2015 har ikke skolemusikkorpset musikanter som er elever ved skolen.

Stadige forsøk på rekruttering har dessverre slått feil, og vi innser, at om korpset skal ha en fremtid utover 1. januar 2015, må der dukke opp nye voksne som vi kan spille ballen videre til.

Vi har nå en liten, men dedikert stamme ungdomsmusikanter og voksne som har signalisert at de gjerne blir med videre for å sikre korpsets videre eksistens, men nye personer må inn og ta ansvar om korpset skal ha en fremtid.

Volsdalsmusikken har fast øvingstid i frokostsalen på Volsdalen Skole. Vi har en brukbar instrumentpark, og gode venner med stor giverglede i solide sponsorer og bidragsytere. Når vi har hatt behov for støtte og assistanse utover normal drift, har vi alltid møtt velvilje langt utover det vi har kunnet forvente hos våre sponsorer. I kombinasjon med god kostnadskontroll, har vi i dag en situasjon hvor nye koster kan få starte med litt penger på bok.

Korps skal være gøy, Volsdalsmusikken er ekstra gøy. Vi reiser på kjekke turer, arrangerer St. Hans feiring på Volsdalsberga, spiller julen inn i Volsdalskirka, er på Roklubben 1.mai og lager godstemning på 17. mai. Dette gjør vi, først og fremst fordi vi liker det, men og fordi vi tror det spiller en rolle. Vi tror at våre små bidrag gir oss som bor her identitet og kulturell ballast som er viktig videre i livet.

Vi tror at opplevelsen av disse festdagene blir annerledes uten korpset som en sentral arrangør og kulturbærer. Dette blir trolig tilfelle etter 1. januar 2015 om ingen andre vil bidra til å ta ballen videre.

Dette er ikke et klagebrev, snarere tvert imot. Dette er ment som informasjon om og invitasjon til et hav av lett tilgjengelig glede. Her har du muligheten til å utgjøre en forskjell. For lokalsamfunnet, for barna, for skolen. Om du skulle føle deg kallet til innsats, nøl ikke med å ta kontakt, vi er i frokostsalen stort sett hver tirsdag fra 18:00.

Med vennlig hilsen,

For Foreldregruppa i Volsdalsmusikken Jacob Devold

Vi applauderer initiativet fra Volsdalsmusikken og håper at flere unger og voksne biter på!